logo

Česká stopa v imunoonkologickém klinickém výzkumu

Pro lékaře v ČR a jejich pacienty jsou mezinárodní klinické studie šancí dostat se s předstihem k nové, nezřídka průlomové léčbě. Třeba takové, jakou je imunoterapie u pokročilého metastatického nemalobuněčného karcinomu plic, která od základů mění dosud převážně pesimistický pohled na délku přežití i kvalitu života nemocných. I když to byli mj. čeští lékaři a jejich pacienti, kteří ve studii pomohli imunoterapii do 1. linie léčby, zůstává ČR bohužel jednou z mála evropských zemí, kde není tato terapie v dané indikaci nemocným hrazena…