logo

I po 10 letech od léčby nádoru stále hrozí řada komplikací

Když bylo Věře Závorkové 13 let, začalo se jí podlamovat, bolet a otékat koleno. Lékaři dívce diagnostikovali zhoubný nádor v kolenním kloubu, osteosarkom. Tumor nebylo možné operací zcela odstranit, jedinou variantou zůstala amputace. Pacientka také užívala silná cytostatika. Od léčby nyní uplynulo 10 let, Věra Závorková se cítí dobře, pracuje v laboratoři, intenzivně sportuje a žije vlastně normální život. Lze ovšem z medicínského hlediska říci, že už je zcela zdravá, bez rizik komplikací, byť s rozsáhlým hendikepem daným amputací? Bohužel zdaleka ne. „V tuto chvíli se úplně nebojíme toho, že by se vrátilo původní onemocnění, bojíme se toho, jak v současné době začne stoupat riziko pozdních následků po onkologické léčbě,“ konstatovala MUDr. Lucie Hrdličková z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2.LF UK. Mladé ženě vlivem intenzivní a velice toxické chemoterapii v dětství hrozí například komplikace typu srdečního selhání, poškození ledvin a dalších orgánů.
Lenka Kadeřávková