logo

Imunoterapie v onkologii – na řadě je rakovina plic

Zatímco cílená léčba již dokázala posunout hranice přežití pacientů z pouhých pár měsíců až ke dvěma letům, imunoterapie tuto metu – alespoň u části nemocných s pokročilým plicním adenokarcinomem – posouvá ještě mnohem dále. Možná změní rakovinu v dlouhodobě léčitelné chronické onemocnění – bude-li ovšem v ČR v 1. linii léčby hrazena…

Hosté: doc. Jana Prausová, prof. Vítězslav Kolek, prof. Jana Skřičková