logo

Inkontinence trápí více než půl milionu Čechů

Nedobrovolný únik moči patří mezi velmi rozšířená onemocnění. Celosvětově se týká 4-8 % populace. Postihuje převážně ženy, nemocných přibývá se zvyšujícím se věkem, ovšem vyskytuje se prakticky ve všech věkových kategoriích. Ve společnosti je téma zatím velmi tabuizované, o možnostech léčby většina pacientů vůbec neví.
Onemocnění vzniká z mnoha důvodů. Nejčastěji je samovolný únik moči způsoben oslabením svalstva pánevního dna, které uzavírá močovou trubici. U mladých žen bývá inkontinence důsledkem porodu, také se objevuje během těhotenství. Mnoho žen trpí nemocí rovněž v období klimakteria.
Nutnou částí léčby jsou vždy režimová opatření, která zahrnují posilování pánevního dna a úpravu pitného režimu. Farmakoterapie obvykle spočívá v podávání různých typů antimuskarinik, jež jsou schopna ovlivnit kontraktilitu močového měchýře. Další variantou léčby je chirurgické řešení.

Lenka Kadeřávková