logo

Již od 8 let si sám aplikuje preventivní léčbu proti hemofilii

V rodině Kateřiny Altmanové se hemofilie vyskytuje již velmi dlouho, od 19. století. Také její syn, dnes 14letý Petr, chorobu zdědil. I když nepatří mezi pacienty s těžkou formou nemoci, v dětství se opakovaně potýkal s nebezpečnými krvácivými stavy. Mj. do kloubů a také v důsledku trhání zubů. Od 8 let proto užívá profylaktickou léčbu, kdy si zhruba třikrát týdně preventivně aplikuje do žil určité množství koncentrátu srážecího faktoru. Díky terapii se mu daří velmi dobře.
V České republice žije zhruba tisícovka pacientů s hemofilií, až na výjimky jde o chlapce a muže. Choroba je totiž vázaná na pohlavní chromozom X, který je postižen genetickou vadou. Zatímco ženy si díky přítomnosti druhého zdravého chromozomu X dokáží vadu vykompenzovat, muži tuto možnost nemají. Ženy ovšem bývají přenašečky vady, jako tomu bylo i u rodiny Altmanů.

Lenka Kadeřávková