logo

Letos by měl být spuštěn screening karcinomu plic

V České republice stále výrazně roste incidence nádorových onemocnění, v roce 2016 bylo diagnostikováno 96 500 nových malignit, zatímco v roce 2011 tento počet nedosáhl 85 tisíc. Na druhou stranu během posledních 10 let klesá mortalita v jejich důsledku. Pokles úmrtnosti lékaři odůvodňují především zavedením screeningových programů a implementací nových léčebných možností do léčby. O pilotním projektu screeningu karcinomu plic, který by měl být zahájen co nejdříve, hovořil prof. MUDr. Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky VFN v Praze a 1. lékařské fakulty UK. Úroveň dostupnosti moderní biologické léčby českým pacientům shrnula doc. Petra Tesařová, onkoložka z téže kliniky.

Lenka Kadeřávková