logo

Mnohočetný myelom: prognóza léčby se výrazně zlepšila

Ještě před rokem 2000 neměla medicína příliš variant, co nemocným s mnohočetným myelomem, který je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním krve, nabídnout. To se během posledních let výrazně změnilo. Zhruba 10 až 15 % pacientů se podaří vyléčit zcela, většině nemocných se sice choroba vrací, ale daří se ji držet pod kontrolou. Stává se tak chronickým onemocněním, podobně jako tomu je třeba u diabetu.
Prognózu pozitivně ovlivnila zejména široká nabídka biologických léků na trhu, které lékaři pacientům indikují podle typu klonu nádorových buněk. Cílem je především vybrat pro nemocné co nejšetrnější léčbu bez nežádoucích účinků.