logo

Moderní léčba u nás může vzbudit spící bacily tuberkulózy

Česká republika se dlouhodobě řadí k zemím s nejnižším výskytem tuberkulózy na světě, počet nemocných během posledních let stále klesá. Přesto je na místě zvýšená obezřetnost. Až 15 % Čechů má v sobě latentní tuberkulózní infekci. Imunitní systém jinak zdravého člověka si s ní obvykle poradí a nemoc se nerozvine. Komplikace mohou nastat v situaci, pokud tito lidé užívají léky potlačující činnost imunitního systému. Konkrétně biologickou léčbu, která je stále častěji indikována pacientům s různým typem autoimunitních nemocí, tedy s roztroušenou sklerózou, revmatoidní artritidou, Crohnovou chorobou či psoriázou a užívají ji také někteří pacienti s onkologickými diagnózami. Ještě více jsou ohroženi pacienti po transplantacích, kdy jsou nezbytnou doprovodnou léčbou imunosupresiva. Tato léčiva naruší ochrannou bariéru imunity a tuberkulóza pak může být pro nemocné smrtelná. Řádově se problém týká tisíců osob v České republice.

Lenka Kadeřávková