logo

Obejde se v budoucnosti onkologická léčba bez chemoterapie?

Navzdory možnostem moderní protinádorové léčby většina pacientů, kteří se potýkají se zhoubným nádorem, užívá také terapii cytostatiky. A to přesto, že jde o „starodávnou metodu“, jejíž boom nastal v 70. a v 80. letech minulého století. Mechanizmus chemoterapie, která je schopna zlikvidovat všechny rychle se dělící buňky, totiž medicína zatím potřebuje. Teoreticky by se to mohlo v budoucnosti změnit, jak naznačují poslední klinické studie. O podrobnostech informovala doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Lenka Kadeřávková