logo

Prevence poruch příjmu potravy se zaměřuje už i na malé děti

I když příčiny vzniku poruch příjmu potravy nejsou stále objasněné, lékaři hovoří o třech oblastech vlivu, biologických, psychologických a sociálních. Z biologických původců jde mj. o geneticky danou vysokou vulnerabilitu ke stresu, z psychologických příčin je zmiňován perfekcionismus a orientace na výkon, u sociálních vlivů bývá zmiňován například negativní vliv médií a sociálních sítí. Mezi varovné signály poruch příjmu potravy patří například změna váhy dotyčných osob, změna jídelníčku, vyhýbání se společným jídlům i nadměrné cvičení například i tehdy, když je člověk nemocný.  Preventivní programy jsou v současnosti zaměřené nejen na náctileté, ale už i na menší děti. U dětí je posilován tlak na celkové zdraví, nikoliv pouze na zdravou výživu, součástí je i posilování zdravých mechanizmů zvládání stresu, ztráty špatných vztahů a schopnost je nějakým způsobem reflektovat. V rodinách je nejdůležitější oddělit výkon od láskyplných vztahů.

Lenka Kadeřávková