logo

Proč nemocnice často chybují při podávání antibiotik?

V souvislosti s podáváním antibiotik se vyskytuje řada chyb, paradoxně častěji se jich dopouští lékaři a personál v nemocnicích. „Bohužel se stále setkáváme s tím, že užívání antibiotik na lůžkových odděleních není správné, ať už z hlediska samotného výběru léku, jeho dávkování nebo délky podávání, což může zhoršovat prognózu nemocného a přispívá i k selekci a šíření nebezpečných nemocničních bakteriálních kmenů rezistentních vůči řadě antibiotik,“ říká MUDr. Milan Trojánek, PhD., vedoucí Katedry infekčních nemocí IPVZ. Výsledky řady studií čerpajících z dat ať už ze Spojených států, anebo z Evropské unie se shodují, že 20 až 50 %! antibiotik užívaných v nemocnicích je podáváno špatně.

Lenka Kadeřávková