logo

Riziko nežádoucího účinku může vést k odmítnutí léčby

Pacient si v příbalovém letáku předepisovaného léku přečte, že vlivem léčiva může pociťovat závrať či nevolnost a tyto pocity se u něj skutečně dostaví. Podle odborníků se může jednat o nocebo efekt, kdy se v důsledku očekávání nepříznivého vývoje léčby nemocný skutečně potýká s nežádoucím stavem. Lékaři konstatují, že tento, dříve poměrně neznámý jev, se objevuje v současnosti mnohem častěji než dříve. Je to dáno především množstvím negativních informací, které jsou uvedené v příbalových letácích léků či v informovaném souhlasu s operačními a jinými zákroky. O nocebo efektu a jeho nepříznivém vlivu na adherenci k léčbě i možnostech, jak mu předcházet, mluvil prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., ředitel Národního ústavu duševního zdraví.

Lenka Kadeřávková