logo

Světový den AML

Světový den AML
Akutní myeloidní leukémie je zhoubné onemocnění krve s rychlým průběhem a komplikovanou prognózou. Nicméně již dnes lze pacientům nabídnout velmi účinné možnosti léčby. A v blízké budoucnosti, kdy se podaří u každého nemocného najít odpovídající genetické poruchy, na které bude možno terapii zacílit, dojde nepochybně k dalšímu významnému pokroku. Svou prací oceněnou Americkou hematologickou společností, k němu významně přispívá i brněnský myeloidní tým vedený prof. Zdeňkem Ráčilem.