logo

Tag: hematologie

Těžcí hemofilici krvácejí bez příčiny až 50krát ročně

Těžcí hemofilici krvácejí bez příčiny až 50krát ročně

Odborníci rozlišují tíži hemofilie podle toho, do jaké míry mají pacienti zachovaný faktor srážlivosti krve. U nejtěžší formy zcela chybí, respektive nemocní jej mají méně než 1 % ze 100.

Již od 8 let si sám aplikuje preventivní léčbu proti hemofilii

Již od 8 let si sám aplikuje preventivní léčbu proti hemofilii

V rodině Kateřiny Altmanové se hemofilie vyskytuje již velmi dlouho, od 19. století. Také její syn, dnes 14letý Petr, chorobu zdědil. I když nepatří mezi pacienty s těžkou formou nemoci, v dětství se opakovaně potýkal s nebezpečnými krvácivými stavy.

Světový den AML

Světový den AML

Světový den AML Akutní myeloidní leukémie je zhoubné onemocnění krve s rychlým průběhem a komplikovanou prognózou. Nicméně již dnes lze pacientům nabídnout velmi účinné možnosti léčby. A v blízké budoucnosti, kdy se podaří u každého nemocného najít odpovídající genetické poruchy, na které bude možno terapii […]

Finance jsou Damoklův meč visící (nejen) nad hematoonkologií

Finance jsou Damoklův meč visící (nejen) nad hematoonkologií

Žádný medicínský obor neprošel v posledních desetiletích tak razantní změnou, pokud jde o nové léky a dosažené výsledky, jako léčba nádorů krve.

Pacienti s mnohočetným myelomem – oběti úspěchu medicíny?

Pacienti s mnohočetným myelomem – oběti úspěchu medicíny?

Nové léky od základů změnily vyhlídky pacientů s krevními nádory – včetně těch s mnohočetným myelomem. rakovina, hematologie, mnohočetný myelom, pomalidomid, Imnovid