logo

Tag: hematologie

Již od 8 let si sám aplikuje preventivní léčbu proti hemofilii

Již od 8 let si sám aplikuje preventivní léčbu proti hemofilii

V rodině Kateřiny Altmanové se hemofilie vyskytuje již velmi dlouho, od 19. století. Také její syn, dnes 14letý Petr, chorobu zdědil. I když nepatří mezi pacienty s těžkou formou nemoci, v dětství se opakovaně potýkal s nebezpečnými krvácivými stavy.

Světový den AML

Světový den AML

Světový den AML Akutní myeloidní leukémie je zhoubné onemocnění krve s rychlým průběhem a komplikovanou prognózou. Nicméně již dnes lze pacientům nabídnout velmi účinné možnosti léčby. A v blízké budoucnosti, kdy se podaří u každého nemocného najít odpovídající genetické poruchy, na které bude možno terapii […]

Finance jsou Damoklův meč visící (nejen) nad hematoonkologií

Finance jsou Damoklův meč visící (nejen) nad hematoonkologií

Žádný medicínský obor neprošel v posledních desetiletích tak razantní změnou, pokud jde o nové léky a dosažené výsledky, jako léčba nádorů krve.

Pacienti s mnohočetným myelomem – oběti úspěchu medicíny?

Pacienti s mnohočetným myelomem – oběti úspěchu medicíny?

Nové léky od základů změnily vyhlídky pacientů s krevními nádory – včetně těch s mnohočetným myelomem. rakovina, hematologie, mnohočetný myelom, pomalidomid, Imnovid