logo

Vyšší spotřeba léků může vést k nežádoucím lékovým interakcím

Moderní medicína se stále častěji potýká s nežádoucími lékovými interakcemi, kdy se vlivem užívání více léků najednou mění jejich účinek. Léčivo tak oproti plánu může působit méně, více, anebo odlišně. Problematické mohou být i interakce léků s potravinovými doplňky nebo samotnými potravinami. Časté jsou i duplicity, kdy nemocní nechtěně užívají více léků se stejnou účinnou látkou. Riziko nežádoucích lékových interakcí se zvyšuje jednak s rostoucí spotřebou léků, jednak s věkem. Bezplatné konzultace v této souvislosti poskytují odborníci z poradny Znám své léky (www.znamsveleky.cz), kterou provozuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. V loňském roce zde odborníci vyhodnotili zhruba 4000 dotazů, z nich více než 40 % obsahovalo alespoň jednu lékovou interakci.

Lenka Kadeřávková