logo

Ženy závislé na alkoholu dohání mužskou populaci

Každá desátá dospělá žena v České republice pije alkohol způsobem, který jí může způsobit zdravotní problémy. Zhruba stovka žen se ročně léčí na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Během let jejich počet postupně dohání muže a poměr léčených se nyní odhaduje dva zástupci mužského pohlaví ku jedné ženě.
Ženské tělo má větší zastoupení tuků a menší játra, nižší obsah vody v těle a méně aktivní alkoholdehydrogenázu v žaludku, proto se žena opije rychleji a déle zůstává opilá. Po delší době pití dochází u ženy rychleji k jaterním onemocněním, vysokému krevnímu tlaku, je vyšší riziko vzniku karcinomu prsu, zlomeniny kostí a rozvíjejí se aktivněji duševní onemocnění.
Lenka Kadeřávková