logo

Zhruba 30 % populace má problémy se spánkem

Až o dvě hodiny denně se v posledních desetiletích celosvětově zkrátila průměrná délka spánku. Zároveň roste množství poruch spánkového rytmu, což vede k řadě dalších psychických či medicínských komplikací včetně například diabetu, hypertenze či mozkových a srdečních příhod. Poruchy spánku se nevyhýbají ani dětem. V každé věkové skupině jde o specifické potíže, ve školním věku je typická náměsíčnost, noční běsy, ale také třeba spánková apnoe. Dospívající si často škodí nadměrným užíváním různých elektronických zařízení, která vyzařují modré světlo. Jejich užívání ve večerních hodinách často vede k tzv. zpožděné fázi spánku.

Lenka Kadeřávková